Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Chủ nhật, 16/12/2018 - 20:49:54
Tuần 67 - 68

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-12-2018

Nghỉ

 

THỨ HAI

17-12-2018

Đồ án TN (1)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

14-12-2018

Nghỉ


THỨ TƯ

19-12-2018

Nghỉ

THỨ SÁU

16-12-2018

Nghỉ

 

THỨ SÁU

21-12-2018

Nghỉ


Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.