Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 26/10/2018 - 10:15:37
Tuần 61 - 62

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-10-2018

Biên tập phim (9)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-11-2018

Biên tập phim (12)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

Nộp bài Biên tập phim sau 1 tuần 12-11-2018

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

31-10-2018

Biên tập phim (10)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-11-2018

Nghỉ

THỨ SÁU

02-11-2018

Biên tập phim (11)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

09-11-2018

Xử lý kỹ xảo (1)

Gv: Ths. Trần Thanh Mau

CL4, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.