Hôm nay, Thứ Ba ngày 22 tháng 1 năm 2019
Thứ Bảy, 28/04/2018 - 22:10:38
Tuần 35 - 36

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-04-2018

Nghỉ Lễ

 

THỨ HAI

07-05-2018

Thiết kế ảnh động

Motion Graphic (10)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

02-05-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

09-05-2018

Thiết kế ảnh động

Motion Graphic (11)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

04-05-2018

Thiết kế ảnh động

Motion Graphic (9)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

11-05-2018

Thiết kế ảnh động

Motion Graphic (12)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL4, Lầu 9

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.