Hôm nay, Thứ Ba ngày 22 tháng 1 năm 2019
Thứ Bảy, 14/04/2018 - 21:51:10
Tuần 33 - 34

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-04-2018

Nghệ thuật chữ động

Motion Typography  (5)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

23-04-2018

Thiế kế ảnh động

Motion Graphic (7)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

18-04-2018

Nghệ thuật chữ động

Motion Typography  (6)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

25-04-2018

Nghỉ Lễ

THỨ SÁU

20-04-2018

Thiế kế ảnh động

Motion Graphic (6)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

27-04-2018

Thiế kế ảnh động

Motion Graphic (8)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.