Hôm nay, Thứ Ba ngày 22 tháng 1 năm 2019
Thứ Bảy, 31/03/2018 - 11:39:35
Tuần 31 - 32

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-04-2018

Thiế kế ảnh động

Motion Graphic (2)

Gv: Nguyễn Minh Lý

 

Nộp bài  Nhiếp ảnh cho thường trực TT

CL4, Lầu 9

 

Sau 10g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

THỨ HAI

09-04-2018

Thiế kế ảnh động

Motion Graphic (4)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

04-04-2018

Nghệ thuật chữ động

Motion Typography  (4)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

11-04-2018

Nghệ thuật chữ động

Motion Typography  (5)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

06-04-2018

Thiế kế ảnh động

Motion Graphic (3)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

13-04-2018

Thiế kế ảnh động

Motion Graphic (5)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.