Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 04/12/2015 - 09:12:39
Tuần 62 - 63

 

Lớp FD01-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-12-2015

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

14-12-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ NĂM

10-12-2015

Thực Hiện Đồ Án TN

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ NĂM

17-12-2015

Thực Hiện Đồ Án TN

Gv: Ths.Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ SÁU

11-12-2015

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

18-12-2015

Lớp nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.