Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 06/11/2015 - 07:32:38
Tuần 58 - 59

 

Lớp FD01-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-11-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (2)

Gv: Ths. Đỗ Trần Ngọc Anh

CL4

 

THỨ HAI

16-11-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (5)

Gv: Ths. Đỗ Trần Ngọc Anh

CL4

THỨ TƯ

11-11-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (3)

Gv: Ths. Đỗ Trần Ngọc Anh

CL4

 

THỨ TƯ

18-11-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (6)

Gv: Ths. Đỗ Trần Ngọc Anh

CL4

THỨ SÁU

13-11-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (4)

Gv: Ths. Đỗ Trần Ngọc Anh

CL4

 

THỨ SÁU

20-11-2015

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.