Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024
Thứ Sáu, 23/10/2015 - 06:20:40
Tuần 56 - 57

 

Lớp FD01-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-10-2015

Xử lý kỷ xảo (7)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

THỨ HAI

02-11-2015

Xử lý kỷ xảo (10)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

THỨ TƯ

28-10-2015

Xử lý kỷ xảo (8)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

 THỨ TƯ

04-11-2015

 Xử lý kỷ xảo (11)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

 Trần CL4 

THỨ SÁU

30-10-2015

Xử lý kỷ xảo (9)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4

 

  THỨ SÁU

06-11-2015

 Marketing & tư duy thương hiệu (1)

Gv: Ths. Đỗ Trần Ngọc Anh

CL4  

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.