Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 9 năm 2021
Thứ Sáu, 16/12/2016 - 09:52:10
Tuần 64 - 65

Lớp FD02-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

20-12-2016

Hướng dẫn TN (7)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4

 

THỨ BA

27-12-2016

Hướng dẫn TN (8)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4

THỨ NĂM

22-12-2016

Lớp nghỉ

 

 

THỨ NĂM

29-12-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

24-12-2016

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BẢY

31-12-2016

Lớp nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.