Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Sáu, 04/11/2016 - 09:27:31
Tuần 58 - 59

Lớp FD02-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-11-2016

Xử lý kỷ xảo (10)

Gv: Trần Minh Hùng

CL4

 

THỨ HAI

14-11-2016

Hướng dẫn TN (1)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4

THỨ TƯ

09-11-2016

Xử lý kỷ xảo (11)

Gv: Trần Minh Hùng

CL4

 

THỨ TƯ

16-11-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

11-11-2016

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

18-11-2016

Hướng dẫn TN (2)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.