Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024
Thứ Năm, 17/11/2016 - 15:39:00
Tuần 60 - 61

Lớp FD02-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

22-11-2016

Hướng dẫn TN (3)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4

 

THỨ BA

29-11-2016

Hướng dẫn TN (4)

Gv: Tôn Thất Toàn

CL4

THỨ NĂM

24-11-2016

Lớp nghỉ

 

 

THỨ NĂM

01-12-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

26-11-2016

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BẢY

03-12-2016

Lớp nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.