Hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020
Thứ Bảy, 28/12/2019 - 14:08:39
Tuần 1-2

   Lớp GD43-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 1]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 2]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-01-2020

Hệ điều hành Mac OS (1)

Gv: Trương Minh Thiên

CL14. Lầu 8

 

THỨ HAI

13-01-2020

Nghỉ tết nguyên đán

 

THỨ TƯ

08-01-2020

Hệ điều hành Mac OS (2)

Gv: Trương Minh Thiên

CL14. Lầu 8

 

THỨ TƯ

15-01-2020

 

THỨ SÁU

10-01-2020

Hệ điều hành Mac OS (3)

Gv: Trương Minh Thiên

CL14. Lầu 8

 

THỨ SÁU

17-01-2020

 

 

  Lớp GD43-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 1]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 2]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-01-2020

Hệ điều hành Mac OS (1)

Gv: Lê Việt Hùng

CL14. Lầu 8

 

THỨ HAI

13-01-2020

Nghỉ tết nguyên đán

 

THỨ TƯ

08-01-2020

Hệ điều hành Mac OS (2)

Gv: Lê Việt Hùng

CL14. Lầu 8

 

THỨ TƯ

15-01-2020

 

THỨ SÁU

10-01-2020

Hệ điều hành Mac OS (3)

Gv: Lê Việt Hùng

CL14. Lầu 8

 

THỨ SÁU

17-01-2020

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.