Hôm nay, Thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 16/11/2019 - 14:34:15
Tuần 11-12

  Lớp GD42-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-11-2019

Illustrator CC (10)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-11-2019

Illustrator CC (12)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

20-11-2019

Màu sắc & bố cục-P2 (1)

Gv:ThS. Vũ Thủy Vân

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-11-2019

Illustrator CC (13)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

22-11-2019

Illustrator CC (11)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-11-2019

Màu sắc & bố cục-P2 (2)

Gv:ThS. Vũ Thủy Vân

CL3, Lầu 9

 

  Lớp GD42-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-11-2019

Màu sắc & bố cục- P2 (1)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-11-2019

Illustrator CC (10)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

20-11-2019

Màu sắc & bố cục- P2 (2)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-11-2019

Illustrator CC (11)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

22-11-2019

Màu sắc & bố cục- P2  (3)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-11-2019

Illustrator CC (12)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.