Hôm nay, Thứ Ba ngày 14 tháng 7 năm 2020
Thứ Bảy, 16/11/2019 - 14:31:51
Tuần 29-30

   Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-11-2019

Photoshop CC (21)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL10, lầu 9

 

THỨ HAI

25-11-2019

Photoshop CC

Thi kết thúc môn

CL10, lầu 9

THỨ TƯ

20-11-2019

Photoshop CC (22)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL10, lầu 9

 

THỨ TƯ

27-11-2019

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: ThS.Vũ Thủy Vân

CL10, lầu 9

THỨ SÁU

22-11-2019

Photoshop CC (23)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

CL10, lầu 9

 

THỨ SÁU

29-11-2019

Typography (1)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL10, lầu 9

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-11-2019

Nhiếp ảnh (4)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

CL10, lầu 9

 

THỨ HAI

25-11-2019

Nhiếp ảnh (7)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Studio, Lầu 10

THỨ TƯ

20-11-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

27-11-2019

Nhiếp ảnh (8)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Studio,Lầu 10

THỨ SÁU

22-11-2019

Nhiếp ảnh (5)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Studio, Lầu 10

 

THỨ SÁU

29-11-2019

Typography (1)

Gv: Th.Đỗ Văn Dũng
CL10, Lầu 9

CHỦ NHẬT

23-11-2019

Nhiếp ảnh (6)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Chùa Diệu pháp

Từ 8h00-11h00

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.