Hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2020
Thứ Tư, 29/04/2020 - 14:42:29
Tuần 68-69

  Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-05-2020

TK Poster (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Copywrite cho TT trung tâm

MT03,Lầu 6

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ HAI

11-05-2020

TK Poster (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03,Lầu 6

THỨ TƯ

06-05-2020

TK Poster (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03,Lầu 6

 

THỨ TƯ

13-05-2020

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

08-05-2020

TK Poster (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03,Lầu 6

 

THỨ SÁU

15-05-2020

TK Poster (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03,Lầu 6

 

  Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-05-2020

TK Poster (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài CIP cho TT trung tâm.

MT03, Lầu 6

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ HAI

11-05-2020

TK Poster (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

06-05-2020

TK Poster (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03,Lầu 6

 

THỨ TƯ

13-05-2020

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

08-05-2020

TK Poster (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03,Lầu 6

 

THỨ SÁU

15-05-2020

TK Poster (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.