Hôm nay, Thứ Tư ngày 16 tháng 6 năm 2021
Thứ Năm, 16/01/2020 - 15:44:51
Tuần 59-60

   Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC


NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-02-2020

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

10-02-2020

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

05-02-2020

Lớp nghỉ


 

THỨ TƯ

12-02-2020

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

07-02-2020

Lớp nghỉ


 

THỨ SÁU

14-02-2020

Lớp nghỉ

 

   Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC


NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-02-2020

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

10-02-2020

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

05-02-2020

Lớp nghỉ


 

THỨ TƯ

12-02-2020

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

07-02-2020

Lớp nghỉ


 

THỨ SÁU

14-02-2020

Lớp nghỉ

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.