Hôm nay, Thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 16/11/2019 - 14:25:29
Tuần 48-49

  Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-11-2019

Indesign CC  (5)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-11-2019

Indesign CC  (8)

Gv: Mai Xuân Hưng

Nộp bài Typography cho TT trung tâm.

CL4, Lầu 9

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ TƯ

20-11-2019

Indesign CC  (76

Gv: Mai Xuân Hưng

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-11-2019

Indesign CC  (9)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

22-11-2019

Indesign CC  (7)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL4, Lầu 9


 

THỨ SÁU

29-11-2019

Indesign CC  (10)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL4, Lầu 9

  Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-11-2019

Ý tưởng Sáng tạo (6)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-11-2019

Ý tưởng Sáng tạo (7)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

20-11-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

27-11-2019

Tạp chí (2)

Gv:ThS. Trần Thanh Hùng

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

22-11-2019

Tạp chí (1)

Gv:ThS. Trần Thanh Hùng

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-11-2019

Tạp chí (3)

Gv:ThS. Trần Thanh Hùng

CL8, Lầu 9

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.