Hôm nay, Thứ Sáu ngày 5 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 02/11/2019 - 14:42:29
Tuần 46-47

  Lớp GD40-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-11-2019

Indesign CC  (1)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-11-2019

Indesign CC  (2)

Gv: Mai Xuân Hưng

Nộp bài CIP cho TT trung tâm

CL4, Lầu 9

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

06-11-2019

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

13-11-2019

Indesign CC  (3)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

08-11-2019

Typography (10)

Gv: ThS. Đỗ Văn Dũng

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-11-2019

Indesign CC  (4)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL4, Lầu 9

 

Lớp GD40-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-11-2019

Indesign CC (9)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-11-2019

Indesign CC (11)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

06-11-2019

Ý tưởng Sáng tạo (4)

Gv: ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-11-2019

Indesign CC 

Thi kết thúc môn

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

08-11-2019

Indesign CC (10)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-11-2019

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv:ThS. Lê Thị Bích Loan

CL8, Lầu 9

 

 

 

 

 

   

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.