Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 16/11/2019 - 14:23:47
Tuần 64-65

  Lớp GD39-A1; A2 (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-11-2019

TK Bao bì (3)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-11-2019

TK Bao bì (6)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6, Lầu 9

THỨ TƯ

20-11-2019

TK Bao bì (4)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-11-2019

Tk Bao bì  (7)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

22-11-2019

TK Bao bì (5)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-11-2019

TK Bao bì (8)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL6, Lầu 9

  Lớp GD39-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-11-2019

Marketing (2)

GV:Trần Mai Khánh Linh

CL6, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-11-2019

Marketing (5)

GV:Trần Mai Khánh Linh

Nộp bài TK Bao bì cho TT trung tâm

CL6, Lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ TƯ

20-11-2019

Marketing (3)

GV:Trần Mai Khánh Linh

CL6, Lầu 9

 

THỨ TƯ

27-11-2019

Marketing (6)

GV:Trần Mai Khánh Linh

CL6, Lầu 9

THỨ SÁU

22-11-2019

Marketing (4)

GV:Trần Mai Khánh Linh

CL6, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-11-2019

Marketing (7)

GV:Trần Mai Khánh Linh

CL6, Lầu 9

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.