Hôm nay, Thứ Ba ngày 22 tháng 9 năm 2020
Thứ Bảy, 30/11/2019 - 12:00:54
Tuần 13-14

  Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-12-2019

Photoshop CC (6)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

09-12-2019

Photoshop CC (9)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu9

THỨ TƯ

04-12-2019

Photoshop CC (7)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

11-12-2019

Photoshop CC (10)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu9

THỨ SÁU

06-12-2019

Photoshop CC (8)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu9

 

THỨ SÁU

13-12-2019

Photoshop CC (11)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.