Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 1 năm 2021
Thứ Bảy, 16/11/2019 - 14:37:02
Tuần 11-12

  Lớp FD06 (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-11-2019

Photoshop CC (1)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

25-11-2019

Photoshop CC (3)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

20-11-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

27-11-2019

Photoshop CC (4)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

22-11-2019

Photoshop CC (2)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

29-11-2019

Photoshop CC (5)

Gv:ThS. Lê Hoàng Nam

CL4, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.