Hôm nay, Thứ Bảy ngày 23 tháng 2 năm 2019
Thứ Bảy, 30/06/2018 - 14:25:41
Tuần 9 - 10

Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 9]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-07-2018

NGHỈ HÈ

 

 

THỨ HAI

16-07-2018

NGHỈ HÈ

 

THỨ TƯ

11-07-2018

NGHỈ HÈ

 

 

THỨ TƯ

18-07-2018

NGHỈ HÈ

 

THỨ SÁU

13-07-2018

NGHỈ HÈ

 

 

THỨ SÁU

20-07-2018

NGHỈ HÈ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.