Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024
Thứ Bảy, 10/08/2019 - 10:47:28
Tuần 67-68

   Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67)

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-08-2019

Xử lý kỹ xảo  (6)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4, lầu 9

 

THỨ HAI

19-21-2019

Xử lý kỹ xảo  (9)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4, lầu9

THỨ TƯ

14-08-2019

Xử lý kỹ xảo  (7)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4, lầu 9

 

THỨ TƯ

07-08-2019

Xử lý kỹ xảo  (10)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4, lầu9

THỨ SÁU

16-08-2019

Xử lý kỹ xảo  (8)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4, lầu 9

 

THỨ SÁU

23-08-2019

Xử lý kỹ xảo  (11)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL4, lầu9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.