Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Bảy, 02/03/2019 - 15:45:31
Tuần 43 - 44

Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 41)

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-03-2019

3Ds Max (7)

GV: Hồ Văn Doãn

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-03-2019

3Ds Max (10)

GV: Hồ Văn Doãn

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

06-03-2019

3Ds Max (8)

GV: Hồ Văn Doãn

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

13-03-2019

3Ds Max (11)

GV: Hồ Văn Doãn

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

08-03-2019

3Ds Max (9)

GV: Hồ Văn Doãn

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

15-03-2019

3Ds Max (12)

GV: Hồ Văn Doãn

CL8, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.