Hôm nay, Thứ Bảy ngày 23 tháng 2 năm 2019
Thứ Bảy, 09/06/2018 - 09:52:06
Tuần 5 - 6

Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 5]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 6]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-06-2018

Hệ điều hành Mac OS (1)

Gv: Lê Việt Hùng

CL14, Lầu 8

 

THỨ HAI

18-06-2018

Nghỉ

 

Nộp bài  Vẽ tay  cho thường trực TT

CL9, Lầu 9

 Sau 20g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

THỨ TƯ

13-06-2018

Hệ điều hành Mac OS (2)

Gv: Lê Việt Hùng

CL14, Lầu 8

 

THỨ TƯ

20-06-2018

ILLustrator CC (1)

Gv:Lưu Tiến Khuynh 

CL9, Lầu 9

THỨ SÁU

15-06-2018

Hệ điều hành Mac OS (3)

Gv: Lê Việt Hùng

CL14, Lầu 8

 

THỨ SÁU

22-06-2018

ILLustrator CC (2)

Gv:Lưu Tiến Khuynh 

CL9, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.