Hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019
Thứ Bảy, 10/11/2018 - 08:18:55
Tuần 27 - 28

Tuần 27 - 28

Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-11-2018

Motion Typography (1)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT Trung tâm

CL8, Lầu 9

Sau 20g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

 

THỨ HAI

19-11-2018

Motion Typography (4)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

14-11-2018

Motion Typography (2)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-11-2018

Motion Typography (5)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8, Lầu 9 

THỨ SÁU

16-11-2018

Motion Typography (3)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-11-2018

Motion Typography (6)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

Nộp bài Motion Typography sau 1 tuần 30/11/2018

CL8, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.