Hôm nay, Thứ Bảy ngày 23 tháng 2 năm 2019
Thứ Bảy, 07/07/2018 - 10:51:49
Tuần 11 - 12

Lớp FD05-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-07-2018

ILLustrator CC (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ HAI

30-07-2018

ILLustrator CC (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

THỨ TƯ

25-07-2018

ILLustrator CC (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ TƯ

01-08-2018

ILLustrator CC (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

THỨ SÁU

27-07-2018

ILLustrator CC (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

 

THỨ SÁU

03-08-2018

ILLustrator CC (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL8, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.