Hôm nay, Thứ Ba ngày 26 tháng 9 năm 2017
Thứ Sáu, 01/09/2017 - 12:05:41
(24 lượt xem)
Tuần 36 - 37

Lớp GD34-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-09-2017

NGHỈ LỄ

 

 

THỨ HAI

11-09-2017

Typography (3)

GV: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

THỨ TƯ

06-09-2017

Typography (1)

GV: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

THỨ TƯ

13-09-2017

Typography (4)

GV: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

THỨ SÁU

08-09-2017

Typography (2)

GV: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

THỨ SÁU

15-09-2017

Typography (5)

GV: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.