Hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023
Thứ Tư, 26/05/2021 - 14:22:19
THÔNG BÁO LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GRAPHIC DESIGNER PRO K42

  


THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GRAPHIC DESIGNER PRO KHÓA 42POLYART –Training Art Design xin mời tất cả các học viên chương trình đào tạo

Graphic Designer Pro khóa 42 nhận phiếu đăng ký đề tài Tốt nghiệp và Brief thiết kế 

để chuẩn bị cho việc thực hiện đồ án tốt nghiệp (Để biết đạt được điều kiện làm tốt 

nghiệp mời các bạn theo dõi danh sách % tín chỉ tích lũy của khóa)


Yêu cầu:
- Mỗi học viên sẽ chọn 1 đề tài tự do theo sở thích. Lưu ý các bạn nên chọn những 
đề tài 

mang tính ứng dụng  thực tế cao, kiến thức và dữ liệu phải phong phú.

- Xác định đề tài, hoàn thiện nội dung của bảng brief thiết kế.
- Bảng brief bảng đăng ký đề tài Tốt nghiệp  yêu cầu nộp lại cho Văn phòng 
Trung tâm 

hạn cuối lúc 11h ngày 30/10/2021

- Bảng brief cũng là căn cứ cho việc đánh giá kết quả bảo vệ tốt nghiệp.


BẢNG BRIEF (QC SAN PHAM MOI).docx

BẢNG BRIEF (VH-XH-MT).docx

BẢNG BRIEF (XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU).docx

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            POLYART–TRAINING ART DESIGN

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.