Hôm nay, Thứ Ba ngày 14 tháng 7 năm 2020
Thứ Năm, 06/06/2019 - 09:19:41
KẾT QUẢ CHẤM TỐT NGHIỆP GRAPHIC DESIGNER 35

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỂM BÀI

TỐT NGHIỆP

GHI CHÚ

01

Đoàn Ngọc Quỳnh

GD35-B

7.9

Đạt

02

Hoàng Vĩnh Lộc

GD35-B

8.3

Đạt

03

Nguyễn Minh Nhật

GD32-A

8.0

Đạt

04

Lê Quang Hoàng

GD32-A

8.4

Đạt

05

Mai Lâm Hồng Phương

GD32-A

8.1

Đạt

06

Bùi Thị Thanh Hiếu

GD35-B

8.0

Đạt

07

Lê Thái Hưng

GD35-B

-

-

08

Nguyễn Tấn Thành

GD35-B

-

-

09

Nguyễn Bá Thành Đạt

GD35-B

7.8

Đạt

10

Nguyễn Thị Trang

GD35-B

7.9

Đạt

11

Đỗ Thị Hồng Vy

GD33-B

8.6

Đạt

12

Trần Gia Huệ

GD35-B

-

-

13

Pho Tuyên Dương

GD35-A

8.2

Đạt

14

Ngô Trần Hồng Dung

GD35-A

8.2

Đạt

15

Phan Trí Vinh

GD35-A

8.2

Đạt

16

Võ Trần Hoàng Long

GD35-B

8.5

Đạt

17

Đinh Hoàng Đức Huân

GD35-B

8.0

Đạt

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.