Hôm nay, Thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020
Thứ Hai, 04/03/2019 - 15:13:07
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP GRAPHIC DESIGNER 41 & FILM MEDIA 06

STT

HỌ & TÊN

NGÀY SINH

LỚP

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN LẦN 1 KHÓA GD41 & FD06 (04/03/2019)

01

Nguyễn Ngọc Nhân Ái

11/02/1998

GD41-A (Sáng 2-4-6)

02

Đoàn Duy Khương

03/02/1997

GD41-A (Sáng 2-4-6)

03

Nguyễn Trí Công

06/12/1997

GD41-A (Sáng 2-4-6)

04

Trần Thị Diệu Linh

13/08/1987

GD41-A (Sáng 2-4-6)

05

Nguyễn Công Phú

11/10/1996

GD41-A (Sáng 2-4-6)

06

Vũ Khánh Linh

19/12/1995

GD41-A (Sáng 2-4-6)

07

Trương Minh Tuấn

03/10/1996

GD41-A (Sáng 2-4-6)

08

Từ Trung Hậu

15/09/1993

GD41-B (Tối 2-4-6)

09

Nguyễn Thị Thảo Ngân

27/12/1995

GD41-B (Tối 2-4-6)

10

Phạm Thị Tố Quyên

20/01/1976

GD41-B (Tối 2-4-6)

11

Trịnh Thanh Tâm

05/12/1984

GD41-B (Tối 2-4-6)

12

Nông Tế Nam

22/07/1994

GD41-B (Tối 2-4-6)

13

Bùi Vương Thục Nhi

12/04/1991

GD41-B (Tối 2-4-6)

14

Nguyễn Văn Quý

12/08/1993

GD41-B (Tối 2-4-6)

15

Đinh Duy Khánh

13/08/1994

GD41-B (Tối 2-4-6)

16

Trần Thị Phương Hằng

22/07/1994

GD41-B (Tối 2-4-6)

17

Trần Ngọc Linh Chi

28/04/1999

GD41-B (Tối 2-4-6)

18

Đặng Tiến Dũng

26/12/1994

GD41-B (Tối 2-4-6)

19

Nguyễn Anh Tài

27/11/1996

GD41-B (Tối 2-4-6)

20

Trần Quang Ngọc Long

11/06/1995

GD41-B (Tối 2-4-6)

21

Huỳnh Thị Thu Hoài

24/10/1991

GD41-B (Tối 2-4-6)

22

Trương Hoàng Mỹ Linh

30/12/1993

GD41-B (Tối 2-4-6)

23

Nguyễn Văn Phúc

16/07/1989

FD06-B (tối 2-4-6)

24

Phan Thị Bé Hân

03/11/1988

FD06-B (tối 2-4-6)

 

Mời các Anh /Chị có tên trong danh sách trên nhận giấy báo nhập học tại Văn phòng Trung tâm Polyart và hoàn tất các thủ tục nhập học từ ngày 04/03/2019 đến hết ngày 30/03/2019.

 

POLYART – TRAINING ART DESIGN

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.