Hôm nay, Thứ Sáu ngày 4 tháng 12 năm 2020
Thứ Ba, 26/11/2019 - 09:38:04
(508 lượt xem)
Việt Nam thời chuyển đổi số

 

Tác giả: Think Tank ViNaSa

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhà xuất bản: Thế giới

Năm xuất bản: 2019

Mã số thư viện: 338.06409597 V308N (ĐKCB : 1010087-8)

Nội dung: Trình bày những vấn đề của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số: Hạ tầng số và an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, đô thị thông minh, nguồn nhân lực số và kỹ năng lao động mới, khởi nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số doanh nghiệp.

Sách hiện có tại thư viện.
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.