Hôm nay, Thứ Ba ngày 26 tháng 1 năm 2021
Thứ Ba, 03/11/2020 - 14:20:52
(85 lượt xem)
Văn học nghệ thuật & chức năng

 

Tác giả: Lâm Vinh (Lâm Quang Vinh)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2018

Mã số thư viện: 700 V115H (ĐKCB : 1010443)

Nội dung: Trình bày sơ lược về văn học nghệ thuật, chức năng và tình hình phân loại văn học nghệ thuật theo chức năng. Tìm hiểu chức năng thẩm mỹ - phi nghệ thuật, chức năng thẩm mỹ - nghệ thuật đơn tính, chức năng thẩm mỹ - nghệ thuật lưỡng tính của văn học nghệ thuật.

Sách hiện có tại thư viện.


Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.