Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Sáu, 17/03/2023 - 17:19:00
(112 lượt xem)
Hình hoạ trong đào tạo mỹ thuật
 

Tác giả: Phạm Công Thành, Quang Việt, Đỗ Hữu Huề...  

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhà xuất bản: Mỹ thuật

Năm xuất bản: 2010

Mã số thư viện: 743.4 H312H (ĐKCB : 1011063)

Nội dung: Gồm những bài nghiên cứu nêu lên các vấn đề chung của môn học hình hoạ, thực trạng của môn học hình hoạ ở Việt Nam, kinh nghiệm của thế giới và Việt Nam trong việc duy trì và phát triển môn học hình hoạ trong bối cảnh giáo dục mỹ thuật hiện nay. Ngoài ra còn có một số bài hình hoạ xuất sắc của các thế hệ sinh viên trường đại học Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1955 đến 2010.

Sách hiện có tại thư viện.


Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.