Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 12/08/2023 - 14:08:43
Tuần 61-62

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14- 8- 2023

Concept  (1)

Gv: Lê Minh

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

21 -8 -2023

Concept  (4)

Gv: Lê Minh

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

16-8 -2023

Concept  (2)

Gv: Lê Minh

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

23- 8 -2023

Concept  (5)

Gv: Lê Minh

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

18-8 -2023

Concept  (3)

Gv: Lê Minh

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

25- 8 -2023

Lớp nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.