Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 20/05/2023 - 10:50:39
Tuần 53-54

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-5-2023

TK nhân vật (2)

GV: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

29- 5 -2023

TK nhân vật (5)

GV: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

24- 5 -2023

TK nhân vật (3)

GV: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

31 - 5 -2023

TK nhân vật (6)

GV: Phạm Ngọc Thanh Tân

Nộp bài Maya nâng cao cho TT trung tâm

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

26-5 -2023

TK nhân vật (4)

GV: Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

02- 6 -2023

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.