Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 07/04/2023 - 08:51:35
Tuần 47-48

    Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-4-2023

Maya nâng cao   (3)

GV:Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

17- 4 -2023

Maya nâng cao   (5)

GV:Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

12-4 -2023

Maya nâng cao   (4)

GV:Phạm Ngọc Thanh Tân

Nộp bài Typography cho TT trung tâm

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

19 -4 -2023

Maya nâng cao   (6)

GV:Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

14-4 -2023

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

21- 4 -2023

Maya nâng cao   (7)

GV:Phạm Ngọc Thanh Tân

MT06,Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.