Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 11/02/2023 - 10:11:54
Tuần 39-40

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 39]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-02-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

20-02-2023

After Effect (8)

GV: Mai Xuân Hưng      

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

15-02 -2023

After Effect (6)

GV: Mai Xuân Hưng   

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

22-02-2023

After Effect (9)

GV: Mai Xuân Hưng      

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

17-02-2023

After Effect (7)

GV: Mai Xuân Hưng   

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

24-02 -2023

After Effect (10)

GV: Mai Xuân Hưng   

MT06,Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.