Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Bảy, 04/06/2022 - 11:18:24
Tuần 2-3

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 03]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 04]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-6-2022

Hình họa (4)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

13-6-2022

Hình họa (7)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

THỨ TƯ

08-6-2022

Hình họa (5)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

15-6-2022

Hình họa (8)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

THỨ SÁU

10-6-2022

Hình họa (6)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

17-6-2022

Hình họa (9)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

19-6-2022

Hình họa (10)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Vẽ ngoại cảnh

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.