Hôm nay, Thứ Ba ngày 28 tháng 6 năm 2022
Thứ Ba, 24/05/2022 - 15:09:05
Tuần 01-02

   Lớp MT03-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 01]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-5-2022

Hình họa (1)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

06-6-2022

Hình họa (4)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

THỨ TƯ

01-6-2022

Hình họa (2)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

08-6-2022

Hình họa (5)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

THỨ SÁU

03-6-2022

Hình họa (3)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

10-6-2022

Hình họa (6)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.