Hôm nay, Thứ Ba ngày 28 tháng 6 năm 2022
Thứ Bảy, 27/11/2021 - 16:34:02
Tuan10-11

Lớp MT02   (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

30-11-2021

Illustrator CC (3)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ BA

07-12-2021

Illustrator CC (6)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

THỨ NĂM

02-12-2021

Illustrator CC (4)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ NĂM

09-12-2021

Illustrator CC (7)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

THỨ BẢY

04-12-2021

Illustrator CC (5)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ BẢY

11-12-2021

Illustrator CC (8)

Gv: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.