Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 12/08/2023 - 14:09:29
Tuần 98-99

   Lớp MT01+02B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 98]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 99]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

15-8-2023

TK giao diện trang web  (4)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

THỨ BA

22-8 -2023

TK giao diện trang web  (7)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

17-8-2023

TK giao diện trang web  (5)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

24-8 -2023

TK giao diện trang web  (8)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

19-8-2023

TK giao diện trang web  (6)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

THỨ BẢY

26-8 -2023

TK giao diện trang web  (9)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.