Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 28/07/2023 - 09:37:04
Tuần 94-95

   Lớp MT01+02B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 94]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 95]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

01-8-2023

Proposal   (2)

Gv: TS. Phạm Như Linh

MT04,Lầu 6

 

THỨ BA

08-8 -2023

TK giao diện trang web  (1)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

03-8-2023

Proposal   (3)

Gv: TS. Phạm Như Linh

Nộp bài Nghệ thuật trong TVC  Phim ngắn cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

10-8 -2023

TK giao diện trang web  (2)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

05-8-2023

Proposal    (4)

Gv: TS. Phạm Như Linh

MT04,Lầu 6

 

THỨ BẢY

12-8 -2023

TK giao diện trang web  (3)

Gv: Huỳnh Lê Chung

Nộp bài  Nộp bài  Proposal cho TT trung tâm Nộp bài  Proposal cho TT trung tâm TT trung tâm

MT04,Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.