Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 17/06/2023 - 14:59:58
Tuần 90-91

  Lớp MT01+02B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 90]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 91]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

20-6 -2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BA

27-6-2023

Nghệ thuật trong TVC    (3)

Gv: Nguyễn Thị  Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

22-6-2023

Nghệ thuật trong TVC    (1)

Gv: Nguyễn Thị  Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

29-6-2023

Nghệ thuật trong TVC    (4)

Gv: Nguyễn Thị  Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

24-6-2023

Nghệ thuật trong TVC    (2)

Gv: Nguyễn Thị  Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

 

THỨ BẢY

01-7-2023

Nghỉ hè

 

 Ghi chú:  Học viên nghỉ hè từ ngày 01/7/2023  cho đến hết ngày 15/7/2023.

               Các lớp sẽ bắt đầu học tập trở lại từ ngày 17/7/2023. 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.