Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 06/05/2023 - 09:27:23
Tuần 84-85

     Lớp MT01+02B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 84]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 85]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

09-5 -2023

Nhận diện thương hiệu   (8)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04

Lầu 6

 

THỨ BA

16-5-2023

Phim Ngắn    (3)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

11-5-2023

Phim Ngắn    (1)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

18-5-2023

Phim Ngắn    (4)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

13-5-2023

Phim Ngắn    (2)

Gv: Nguyễn Thị  Bảo Khanh

MT04,Lầu 6

 

THỨ BẢY

20-5-2023

Phim Ngắn    (5)

Gv: Nguyễn Thị Bảo Khanh

Nộp bài Nhận diện thương hiệu cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.