Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Sáu, 24/02/2023 - 15:12:59
Tuần 72-73

   Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

28-02 -2023

Hậu kỳ & âm thanh (1)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT03

Lầu 6

 

THỨ BA

07-3-2023

Hậu kỳ & âm thanh (4)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nộp bài KT quay phim cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

02-3-2023

Hậu kỳ & âm thanh (2)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT01

Lầu 6

 

THỨ NĂM

09-3-2023

Hậu kỳ & âm thanh (5)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

04-3-2023

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

11-3-2023

Marketing  (1)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT04,Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.