Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Hai, 11/07/2022 - 11:21:45
Tuần 40-41

   Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

19-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ BA

26-7-2022

Maya Basic  (14)

GV: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

THỨ NĂM

21-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ NĂM

28-7-2022

Maya Basic  (15)

GV: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

THỨ BẢY

23-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ BẢY

30-7-2022

Maya  Basic  (16)

gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.