Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Bảy, 18/06/2022 - 10:59:31
Tuần 36-37

    Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

21-6-2022

Maya Basic  (3)

GV: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

 

THỨ BA

28-6-2022

Maya Basic  (6)

GV: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

THỨ NĂM

23-6-2022

Maya Basic  (4)

GV: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

 

THỨ NĂM

30-6-2022

Maya Basic  (7)

GV: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

THỨ BẢY

25-6-2022

Maya Basic  (5)

GV: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

 

THỨ BẢY

02-7-2022

Maya Basic  (8)

GV: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.