Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Bảy, 04/06/2022 - 11:17:32
Tuần 34-35

   Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

07-6-2022

Typography (6)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04, Lầu 6

 

THỨ BA

14-6-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ NĂM

09-6-2022

Typography (7)

GV:Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04, Lầu 6

 

THỨ NĂM

16-6-2022

Maya Basic  (1)

GV: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

THỨ BẢY

11-6-2022

Typography (8)

GV:Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04, Lầu 6

 

THỨ BẢY

18-6-2022

Maya Basic  (2)

GV: Lê Hoàng Vũ

Nộp bài Typography cho TT trung tâm

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.