Hôm nay, Thứ Hai ngày 5 tháng 12 năm 2022
Thứ Sáu, 20/05/2022 - 12:20:27
Tuần 32-33

   Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

24-5-2022

Typography (1)

GV:Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04, Lầu 6

 

THỨ BA

31-5-2022

Typography (4)

GV:Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04, Lầu 6

THỨ NĂM

26-5-2022

Typography (2)

GV:Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04, Lầu 6

 

THỨ NĂM

02-6-2022

Typography (5)

GV:Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04, Lầu 6

THỨ BẢY

28-5-2022

Typography (3)

GV:Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT04, Lầu 6

 

THỨ BẢY

04-6-2022

Lớp nghỉ

 

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.